Kobędza Sara

Aplikant

Telefon: 504 458 276
Patron: adw. Wojciech Wójcik

ADRES KANCELARII PATRONA

Wójcik Kuźmicz i Partnerzy Sp. p.
45-061 Opole, ul. Katowicka 16/3
http://slmadwokaci.pl